View this post on Instagram

Allowing flaws I play my part: A crashing bore With scores of heart. I give you my apologies Before I speak of RPGs Or long-defunct philosophies Of pre-Socratic ancient Greeks. A comic book and gaming geek With stores of fokelore running deep; A geek that stands and testifies: I need to do more exercise. Os fyddech chi yn caniatau Nid wyf yn ddim byd mwy na llai Na dyn sy'n hoffi siarad lot Ac wrth i'm wneud yn colli'r plot. Peidiwch mwddwl mod i'n ffol Am hoffi gemau chwarae rôl A pheidiwch fy meirniadu chwaith Am drafod Groegiaid ambell waith. Tosturiwch wrth ryw hen greadur Caeth i gemau cyfrifiadur Rhy or-hoff o hen lên gwerin: Chwedlau yw fy mara menyn. Fel hyn yr wyf, fel hyn y bo: Ond dylwn weithiau fynd am dro. #poetry #cerddi #barddoniaeth #bannaubrycheiniog #breconbeacons #ditty #rhigwm #rpg #gamer #philosophy #comics #nerd #geek #instapoet #instapoetry #poetsofinstagram

A post shared by Dai Dafod (@daidafod) on