View this post on Instagram

Eleni, rwy’n gobeithio ysgrifennu cyfres o englynion wedi eu hysbrydoli gan ymchwil, straeon, darganfyddiadau neu syniadau gwyddonol yr wyf yn dod ar eu traws. Mae’r cyntaf wedi ei ysbrydoli gan ymchwil geomorffolegol i dwyni tywod, yn benodol ymchwil i dwyni tywod sy’n ‘canu’ wrth i ronynnau tywod symud (gweler https://bit.ly/2TuGrjt ). Bum yn dysgu am brosesau geomorffoleg mewn sychdiroedd cyn y Nadolig i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth a’r wythnos diwethaf bum ar wyliau wrth ymyl twyni tywod Corralejo ar ynys Fuertaventura (dyna’r twyni yn y llun). Os welwch chi stori wyddonol sy’n haeddu englyn - rhowch wybod! #englyniongwyddonol #barddoniaeth This year, I hope to write a series of short poems (Welsh englynion) inspired by scientific research, stories, findings or ideas. The first is inspired by geomorphological research into sand dunes, specifically dunes that ‘sing’ as sand grains move (see https://bit.ly/2TuGrjt ). I taught on themes related to geomorphological processes in drylands on a first year module in the Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University before Christmas and I have just spend a week’s holiday near Corralejo sand dunes in Fuertoventura (these are the dunes pictured). #scicomm #poetry #geomorphology

A post shared by Hywel Griffiths (@hywelgriffiths1983) on